fot-Maciej-Krüger210923_KRI3943

Sposoby na kryzysy

Międzygatunkowo, krytycznie i po łokcie w ziemi. Tak wyglądała II edycja Laboratorium SAS – 5-dniowych jesiennych warsztatów.

Laboratorium SAS to tydzień intensywnych, popołudniowych spotkań, w ramach których młodzi architekci, architektki, mieszkanki i mieszkańcy Warszawy wspólnie pracują nad dzisiejszymi wyzwaniami stojącymi przed wielogatunkowymi społecznościami mieszkańców miast. Laboratorium prowadzą inicjatorka SAS, antropolożka miejska Marta Żakowska i jej goście. Do tegorocznej edycji zaprosiłyśmy specjalistów zajmujących się zoopolis i pracą na rzecz wielogatunkowych społeczności miejskich – architektkę Małgosię Kuciewicz z Centrali oraz ornitologa i popularyzatora wiedzy o przyrodzie, Pawła Pstrokońskiego.

Uczestnicy tegorocznego Laboratorium wspólnie zgłębiali wyzwania, z jakimi mierzymy się dziś jako wielogatunkowa społeczność miejska. W każdym mieście mieszka w końcu co najmniej kilka tysięcy gatunków mieszkańców. Jak budować i rozwijać miasto kryzysu klimatycznego dla wszystkich? Czy w obliczu pędzących wyzwań klimatycznych budynkiem, podwórkiem i ulicami można uratować ptaki, skorupiaki i ssaki? Ludzi? Jak nie zabić ich i nas nowym projektem i jak adaptować – samodzielnie lub systemowo – swoją okolicę życia do dzisiejszych wyzwań?

Tydzień wspólnej, intensywnej pracy pokazał i przypomniał nam wszystkim, jak duża odpowiedzialność leży dziś na nas jako mieszkańcach miast. Mieszana formuła spotkań – od dyskusji i warsztatów, przez wykłady, spacery i obserwacje przyrodnicze, po pracę w kompoście, liściówce, ziemi, torfie i piasku – pozwoliła nam przy tym poczuć najbardziej i najmniej oczywiste możliwości dalszego działania. Uczestnicy i uczestniczki Laboratorium podkreślali ostatniego dnia, ku naszej uciesze, że był to ważny czas, dzięki któremu intensywniej, w ramach swoich możliwości, działać będą na rzecz minimalizowania przyczyn kryzysu klimatycznego, adaptacji swoich społeczności do największych wyzwań i na rzecz edukacji klimatycznej. Zaznaczali też, że Laboratorium wypełnia ważną lukę – brak ogólnodostępnej oferty dla różnych pokoleń (i dla dzieci, i dla dorosłych) z zakresu edukacji klimatycznej. Wiemy więc, co robić dalej!

II edycja Laboratorium Szkoły Architektury Społeczności odbyła się w Szkole Emilii Plater 31, czyli byłym budynku szkolnym, który dzięki Komunie Warszawa dostał nowe życie i stał się przestrzenią inicjatyw kulturalnych i społecznych. Po raz kolejny – I edycja toczyła się w tym samym miejscu – miejsce to okazało się inspirującą i świetną lokalizacją do międzyśrodowiskowego namysłu nad naszą wspólną miejską przyszłością. Dziękujemy Komuno za umożliwienie nam spędzenia tego czasu w Waszej szkole.

Zapraszamy do kolejnych edycji Laboratorium SAS, która odbędzie się jesienią 2022 roku.